పత్రాలను Google Cloud Printకు సమర్పించడాన్ని ప్రారంభిస్తుంది

ముద్రణ కోసం Google Cloud Printకు పత్రాలను సమర్పించడానికి Google Chromeను ప్రారంభిస్తుంది. గమనిక: ఇది Google Chromeలో Google Cloud Print మద్దతును మాత్రమే ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇది వెబ్ సైట్‌లలో ముద్రణ పనులను సమర్పించడానికి లేకుండా వినియోగదారులను నిరోధించదు. ఈ సెట్టింగ్ ప్రారంభించబడినా లేదా కాన్ఫిగర్ చేయబడకపోయినా, వినియోగదారులు Google Chrome ముద్రణ డైలాగ్ నుండి Google Cloud Printకు ముద్రించవచ్చు. ఈ సెట్టింగ్ ఆపివేస్తే, వినియోగదారులు Google Chrome ముద్రణ డైలాగ్ నుండి Google Cloud Printకు ముద్రించలేరు

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameCloudPrintSubmitEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)