డిఫాల్ట్ జియోస్థానం సెట్టింగ్

వెబ్‌సైట్‌లను వినియోగదారుల భౌతిక స్థానాన్ని ట్రాక్ చేయడానికి అనుమతించాలా వద్దా అని సెట్ చేయడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. వినియోగదారుల భౌతిక స్థానాన్ని ట్రాక్ చేయడం డిఫాల్ట్‌‌గా అనుమతించబడుతుంది, డిఫాల్ట్‌ను నిరాకరించడం లేదా వినియోగదారు ప్రతీసారి ఒక వెబ్‌సైట్ భౌతిక స్థానాన్ని అభ్యర్థించినపుడు అడగబడతారు. ఈ విధానాన్ని సెట్ చేయకుండా వదిలేస్తే, 'AskGeolocation' ఉపయోగించబడుతుంది మరియు వినియోగదారు దీన్ని మార్చగలుగుతారు.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

డిఫాల్ట్ జియోస్థానం సెట్టింగ్


 1. వినియోగదారుల యొక్క నిజ స్థానాన్ని ట్రాక్ చెయ్యడానికి సైట్‌లని అనుమతించు
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultGeolocationSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. వినియోగదారుల యొక్క నిజ స్థానాన్ని ట్రాక్ చెయ్యడానికి ఏ సైట్‌ను అనుమతించవద్దు
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultGeolocationSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 3. వినియోగదారుల యొక్క స్థానాన్ని సైట్ ట్రాక్ చెయ్యాలనుకున్నప్పుడు అడుగు
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultGeolocationSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value3


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)