ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಭೂಸ್ಥಾನದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್

ಬಳಕೆದಾರರ ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಹೊಂದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದನ್ನು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನುಮತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ವಿನಂತಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ, 'AskGeolocation' ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಭೂಸ್ಥಾನದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್


 1. ಬಳಕೆದಾರರ ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultGeolocationSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. ಬಳಕೆದಾರರ ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಯಾವ ಸೈಟ್‌ಗೂ ಅನುಮತಿಸಬೇಡಿ
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultGeolocationSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 3. ಬಳಕೆದಾರರ ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಸೈಟ್ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultGeolocationSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value3


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)