డిఫాల్ట్ శోధన ప్రదాత కోసం చిత్రం ద్వారా శోధన లక్షణాన్ని అందిస్తున్న పరామితి

చిత్ర శోధనను అందించడానికి ఉపయోగించే శోధన ఇంజిన్ యొక్క URLని పేర్కొంటుంది. శోధన అభ్యర్థనలు GET పద్ధతిని ఉపయోగించి పంపబడతాయి. DefaultSearchProviderImageURLPostParams విధానాన్ని సెట్ చేస్తే అప్పుడు చిత్ర శోధన అభ్యర్థనలు బదులుగా POST పద్ధతిని ఉపయోగిస్తాయి.

ఈ విధానం ఐచ్ఛికం. సెట్ చేయకపోతే, చిత్ర శోధన ఉపయోగించబడదు.

'DefaultSearchProviderEnabled' విధానం ప్రారంభించబడినప్పుడు మాత్రమే ఈ విధానం గౌరవించబడుతుంది.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

డిఫాల్ట్ శోధన ప్రదాత కోసం చిత్రం ద్వారా శోధన లక్షణాన్ని అందిస్తున్న పరామితి

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
Value NameDefaultSearchProviderImageURL
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)