బుక్‌మార్క్ బార్‌ని ప్రారంభించు

మీరు ఈ సెట్టింగ్‌ను ప్రారంభిస్తే, Google Chrome ఒక బుక్‌మార్క్ బార్‌ను చూపుతుంది.

మీరు ఈ సెట్టింగ్‌ను ఆపివేస్తే, వినియోగదారులు బుక్‌మార్క్ బార్‌ను చూడరు.

మీరు ఈ సెట్టింగ్‌ను ప్రారంభించినా లేదా ఆపివేసినా, వినియోగదారులు దీన్ని Google Chromeలో మార్చలేరు లేదా భర్తీ చేయలేరు.

ఈ సెట్టింగ్ సెట్ చేయకుండా వదిలేస్తే వినియోగదారు ఈ ఫంక్షన్‌ను ఉపయోగించాలా వద్దా అని నిర్ణయించుకోగలరు.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
Value NameBookmarkBarEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)