ప్రాంప్ట్ చేయబడకుండా ఆడియో క్యాప్చర్ పరికరాలకు ప్రాప్యత మంజూరు చేయబడే URLలు

ఈ జాబితాలోని నమూనాలు అభ్యర్థిస్తున్న URL భద్రతా మూలాధారంతో
సరిపోల్చబడతాయి. సరిపోలినది కనుగొనబడితే, ఆడియో సంగ్రహణ
పరికరాలకు ఎలాంటి ప్రేరేపణ లేకుండా ప్రాప్యత మంజూరు చేయబడుతుంది.

గమనిక: సంస్కరణ 45 వరకు, ఈ విధానానికి కియోస్క్ మోడ్‌లో మాత్రమే మద్దతు ఇవ్వబడింది.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ప్రాంప్ట్ చేయబడకుండా ఆడియో క్యాప్చర్ పరికరాలకు ప్రాప్యత మంజూరు చేయబడే URLలు

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\AudioCaptureAllowedUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)