ડિફોલ્ટ ભૌગોલિકસ્થાન સેટિંગ

વેબસાઇટ્સને વપરાશકર્તાઓના ભૌતિક સ્થાનને ટ્રૅક કરવાની મંજૂરી હોય કે નહીં તે તમને સેટ કરવા દે છે. વપરાશકર્તાઓના ભૌતિક સ્થાનને ટ્રૅક કરવા પર ડિફૉલ્ટરૂપે મંજૂરી હોઈ શકે છે, ડિફૉલ્ટરૂપે નિષેધ હોઈ શકે છે અથવા વેબસાઇટ ભૌતિક સ્થાનની વિનંતિ કરે છે ત્યારે દર વખતે વપરાશકર્તાને પૂછી શકાય છે.

જો નીતિ સેટ કર્યા વિના છોડેલી છે, તો 'AskGeolocation' નો ઉપયોગ કરવામાં આવશે અને વપરાશકર્તા તેને બદલી શકશે.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ડિફોલ્ટ ભૌગોલિકસ્થાન સેટિંગ


 1. વપરાશકર્તાના ભૌતિક સ્થાનને શોધવાની સાઇટ્સને મંજૂરી આપો
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultGeolocationSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. કોઈપણ સાઇટને વપરાશકર્તાઓના ભૌતિક સ્થાનને ટ્રૅક કરવાની મંજૂરી આપશો નહીં
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultGeolocationSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 3. જ્યારે પણ કોઈ સાઇટ, વપરાશકર્તાના ભૌતિક સ્થાનને ટ્રૅક કરવા ઇચ્છે ત્યારે પૂછો
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultGeolocationSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value3


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)