క్రాస్-ఆరిజిన్ HTTP ప్రాథమిక ప్రామాణీకరణ ప్రాంప్ట్‌లు

పేజీలోని మూడో-పక్ష ఉప-కంటెంట్ HTTP ఆధారిత ప్రమాణీకరణ డైలాగ్ బాక్స్‌ను పాప్-అప్ చేయడానికి అనుమతించబడిందో, లేదో అనే దానిని నియంత్రిస్తుంది. సాధారణంగా ఇది ఒక ఫిషింగ్ రక్షణ వలె ఆపివేయబడింది. ఈ విధానం సెట్ చేయకపోతే, ఇది ఆపివేయబడుతుంది మరియు మూడో-పక్ష ఉప-కంటెంట్ ఒక HTTP ఆధారిత ప్రమాణీకరణ డైలాగ్ బాక్స్‌ను పాప్-అప్ చేయడానికి అనుమతించబడదు.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAllowCrossOriginAuthPrompt
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)