Lời nhắc xác thực HTTP trên nhiều nguồn gốc

Nếu bạn đặt chính sách này thành Bật, hình ảnh của bên thứ ba trên một trang sẽ được phép hiển thị lời nhắc xác thực.

Nếu bạn không đặt hoặc đặt chính sách này thành Tắt, thì hình ảnh của bên thứ ba sẽ không thể hiển thị lời nhắc xác thực.

Thông thường, chính sách này bị Tắt để chống lừa đảo.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAllowCrossOriginAuthPrompt
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)