Bật tính năng báo cáo sử dụng và dữ liệu liên quan đến sự cố

Bật tính năng báo cáo ẩn danh về hoạt động sử dụng và dữ liệu liên quan đến sự cố về Google Chrome cho Google và ngăn không cho người dùng thay đổi tùy chọn cài đặt này.

Nếu bạn bật tùy chọn cài đặt này, thì báo cáo ẩn danh về hoạt động sử dụng và dữ liệu liên quan đến sự cố
sẽ được gửi cho Google. Nếu bạn tắt tùy chọn cài đặt này, thì thông tin này sẽ không được gửi
cho Google. Trong cả hai trường hợp, người dùng không thể thay đổi hoặc ghi đè tùy chọn cài đặt nêu trên.
Nếu bạn không đặt chính sách này thì Chrome sẽ sử dụng tùy chọn cài đặt như người dùng chọn khi
cài đặt/chạy lần đầu.

Chính sách này chỉ có trên các phiên bản Windows liên kết với miền Microsoft® Active Directory® hoặc phiên bản Windows 10 Pro hay Enterprise đã đăng ký quản lý thiết bị.
(Đối với Chrome OS, hãy xem DeviceMetricsReportingEnabled.)

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameMetricsReportingEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)