Đường dẫn tới Chrome để chuyển từ trình duyệt thay thế.

Chính sách này kiểm soát lệnh cần dùng để mở URL trong Google Chrome khi chuyển từ Internet Explorer.

Nếu bạn chưa cài đặt tiện ích bổ trợ 'Hỗ trợ trình duyệt cũ' cho Internet Explorer, thì chính sách này sẽ không có hiệu lực.

Khi bạn không đặt chính sách này, Internet Explorer sẽ tự động phát hiện đường dẫn thực thi của Google Chrome khi chạy Google Chrome từ Internet Explorer.

Khi bạn đặt chính sách này, chính sách sẽ được dùng để chạy Google Chrome khi chạy Google Chrome từ Internet Explorer.

Bạn có thể đặt chính sách này thành một đường dẫn tệp thực thi hoặc ${chrome} để tự động phát hiện vị trí cài đặt của Chrome.

Giá trị mẫu: ${chrome}

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Đường dẫn tới Chrome để chuyển từ trình duyệt thay thế.

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameBrowserSwitcherChromePath
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)