Tham số dòng lệnh bổ sung cho Google Chrome

Cho phép bạn chỉ định tham số bổ sung được sử dụng khi Google Chrome Frame chạy Google Chrome.

Nếu chính sách này không được đặt, dòng lệnh mặc định sẽ được sử dụng.

Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Tham số dòng lệnh bổ sung cho Google Chrome

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAdditionalLaunchParameters
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)