Các trang web sẽ mở trong trình duyệt thay thế

Chính sách này kiểm soát danh sách các trang web sẽ mở trên một trình duyệt thay thế.

Lưu ý rằng bạn cũng có thể thêm các thành phần vào danh sách này thông qua các chính sách BrowserSwitcherUseIeSitelist và BrowserSwitcherExternalSitelistUrl.

Khi bạn không đặt chính sách này thì sẽ không có trang web nào được thêm vào danh sách.

Khi bạn đặt chính sách này thì mỗi mục được coi là một quy tắc để mở nội dung nào đó trên một trình duyệt thay thế. Google Chrome sử dụng các quy tắc đó khi chọn có nên mở URL trên một trình duyệt thay thế hay không.

Khi có tiện ích bổ trợ Internet Explorer và tiện ích này được bật, thì Internet Explorer sẽ chuyển về Google Chrome khi các quy tắc này không trùng khớp.

Nếu các quy tắc mâu thuẫn với nhau thì Google Chrome sử dụng quy tắc cụ thể nhất.

Giá trị mẫu:

ie.com
!open-in-chrome.ie.com
foobar.com/ie-only/

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Các trang web sẽ mở trong trình duyệt thay thế

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\BrowserSwitcherUrlList
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)