Thực thi can thiệp trải nghiệm lạm dụng

Cho phép bạn thiết lập có chặn trang web có trải nghiệm lạm dụng mở cửa sổ hoặc tab mới hay không.

Nếu bạn đặt chính sách này thành True, các trang web có trải nghiệm lạm dụng sẽ bị chặn mở cửa sổ hoặc tab mới.
Tuy nhiên, hành vi này sẽ không kích hoạt nếu bạn đặt chính sách SafeBrowsingEnabled thành False.
Nếu bạn đặt chính sách này thành False, các trang web có trải nghiệm lạm dụng sẽ được phép mở cửa sổ hoặc tab mới.
Nếu bạn không đặt chính sách này, thì tùy chọn True sẽ được sử dụng.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAbusiveExperienceInterventionEnforce
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)