Cho phép hình ảnh trên các trang web này

Cho phép bạn đặt danh sách các mẫu url chỉ định những trang web được phép hiển thị hình ảnh.

Nếu không đặt chính sách này, thì giá trị mặc định chung sẽ được sử dụng cho tất cả các trang web từ chính sách 'DefaultImagesSetting', nếu chính sách đó được đặt, hoặc từ cấu hình cá nhân của người dùng.

Xin lưu ý rằng trước đó chính sách này đã bị bật nhầm trên Android, nhưng tính năng này chưa được hỗ trợ đầy đủ trên Android.

Giá trị mẫu:

https://www.example.com
[*.]example.edu

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Cho phép hình ảnh trên các trang web này

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\ImagesAllowedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)