Hoãn lại trước khi chạy trình duyệt thay thế (mili giây)

Chính sách này kiểm soát thời gian chờ tính bằng mili giây trước khi chạy một trình duyệt thay thế.

Khi bạn không đặt chính sách này hoặc đặt chính sách này là 0, thì URL đã chỉ định sẽ mở trong trình duyệt thay thế ngay khi người dùng truy cập URL đó.

Khi bạn đặt chính sách này là một số, thì Chrome sẽ hiển thị một thông báo trong khoảng thời gian mili giây đó rồi mới mở trình duyệt thay thế.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Hoãn lại trước khi chạy trình duyệt thay thế (mili giây):

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameBrowserSwitcherDelay
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value0
Max Value2000000000

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)