URL tới một tệp .pac proxy

Bạn có thể chỉ định URL tới một tệp .pac proxy tại đây.

Chính sách này chỉ có hiệu lực nếu bạn đã chọn các tùy chọn cài đặt proxy thủ công tại phần 'Chọn cách chỉ định cài đặt máy chủ proxy' và nếu bạn chưa chỉ định chính sách ProxySettings.

Bạn không nên đặt chính sách này nếu đã chọn bất kỳ chế độ nào khác để đặt cho chính sách proxy.

Để biết thêm ví dụ cụ thể, hãy truy cập:
https://www.chromium.org/developers/design-documents/network-settings#TOC-Command-line-options-for-proxy-sett.

Giá trị mẫu: https://internal.site/example.pac

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

URL tới một tệp .pac proxy

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameProxyPacUrl
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)