Mã thông báo đăng ký của chính sách đám mây trên màn hình


Nếu bạn đặt chính sách này, Google Chrome sẽ tìm cách tự đăng ký và áp dụng chính sách đám mây được liên kết cho tất cả hồ sơ.

Giá trị của chính sách này là một Mã thông báo đăng ký có thể được truy xuất từ Bảng điều khiển dành cho quản trị viên trên Google.

Giá trị mẫu: 37185d02-e055-11e7-80c1-9a214cf093ae

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Mã thông báo đăng ký của chính sách đám mây trên màn hình

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameCloudManagementEnrollmentToken
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)