Bật tính năng kiểm tra chính tả

Nếu bạn không đặt chính sách này, thì người dùng có thể bật hoặc tắt tính năng kiểm tra chính tả trong phần cài đặt ngôn ngữ.

Nếu bạn đặt chính sách này thành true, thì tính năng kiểm tra chính tả sẽ bật và người dùng không thể tắt tính năng này. Trên Microsoft® Windows, Google Chrome OS và Linux, bạn có thể bật hoặc tắt riêng các ngôn ngữ có tính năng kiểm tra chính tả. Vì vậy, người dùng vẫn có thể tắt tính năng kiểm tra chính tả một cách hiệu quả bằng cách tắt từng ngôn ngữ có tính năng kiểm tra chính tả. Để tránh trường hợp này, bạn có thể dùng chính sách SpellcheckLanguage để buộc bật các ngôn ngữ có tính năng kiểm tra chính tả cụ thể.

Nếu bạn đặt chính sách này thành false, thì tính năng kiểm tra chính tả sẽ tắt và người dùng không thể bật tính năng này. Chính sách SpellcheckLanguage và SpellcheckLanguageBlacklist không có hiệu lực khi bạn đặt chính sách này thành false.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameSpellcheckEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)