Tác vụ khi khởi động

Cho phép bạn chỉ định hành vi khi khởi động.

Nếu bạn chọn 'Mở trang tab mới', thì Trang tab mới sẽ luôn mở ra khi bạn khởi động Google Chrome.

Nếu bạn chọn 'Khôi phục phiên trước đó', thì URL đã mở vào lần đóng Google Chrome gần đây nhất sẽ được mở lại và phiên duyệt web sẽ được khôi phục tại nơi đã dừng lại.
Việc chọn tùy chọn này sẽ vô hiệu hóa một số tùy chọn cài đặt dựa trên các phiên duyệt web hoặc thực hiện các hành động khi thoát (chẳng hạn như Xóa dữ liệu duyệt web khi thoát hoặc cookie chỉ trong phiên duyệt web).

Nếu bạn chọn 'Mở một danh sách URL', thì danh sách 'Các URL sẽ mở khi khởi động' sẽ mở ra khi người dùng khởi động Google Chrome.

Nếu bạn bật tùy chọn cài đặt này, thì người dùng không thể thay đổi hoặc ghi đè tùy chọn cài đặt này trong Google Chrome.

Tắt tùy chọn cài đặt này tương đương với việc không định cấu hình tùy chọn cài đặt này. Người dùng vẫn có thể thay đổi tùy chọn cài đặt này trong Google Chrome.

Chính sách này chỉ có trên các phiên bản Windows liên kết với miền Microsoft® Active Directory® hoặc phiên bản Windows 10 Pro hay Enterprise đã đăng ký quản lý thiết bị.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Tác vụ khi khởi động


 1. Mở trang Tab mới
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
  Value NameRestoreOnStartup
  Value TypeREG_DWORD
  Value5
 2. Khôi phục phiên trước đó
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
  Value NameRestoreOnStartup
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Mở một danh sách URL
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
  Value NameRestoreOnStartup
  Value TypeREG_DWORD
  Value4


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)