Cho phép hiển thị nội dung quảng cáo dưới dạng toàn bộ tab

Cho phép bạn kiểm soát việc trình bày nội dung giáo dục và/hoặc quảng cáo dưới dạng toàn bộ tab trong Google Chrome.

Nếu chưa bật hoặc định cấu hình chính sách này (đặt thành đúng), Google Chrome có thể hiển thị nội dung dưới dạng toàn bộ tab cho người dùng nhằm cung cấp thông tin sản phẩm.

Nếu tắt chính sách này (đặt thành sai), Google Chrome sẽ không hiển thị nội dung dưới dạng toàn bộ tab cho người dùng nhằm cung cấp thông tin sản phẩm.

Mục cài đặt này sẽ kiểm soát việc trình bày các trang chào mừng giúp người dùng đăng nhập vào Google Chrome, chọn trang đó làm trình duyệt mặc định hoặc thông báo cho họ về các tính năng sản phẩm.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NamePromotionalTabsEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)