Bật Get Image Descriptions from Google

Tính năng hỗ trợ tiếp cận Get Image Descriptions from Google
cho phép người khiếm thị sử dụng trình đọc màn hình
để nghe nội dung mô tả về các hình ảnh chưa gắn nhãn trên web. Người dùng chọn bật tính năng này
sẽ có tùy chọn sử dụng một dịch vụ ẩn danh của Google để cung cấp
nội dung mô tả tự động cho những hình ảnh chưa gắn nhãn mà họ gặp trên web.

Nếu bạn bật tính năng này, nội dung của hình ảnh sẽ được gửi tới máy chủ của
Google để tạo nội dung mô tả. Tính năng này sẽ không gửi cookie hoặc
dữ liệu khác của người dùng. Ngoài ra, Google không lưu hoặc ghi lại bất kỳ nội dung hình ảnh nào.

Nếu bạn đặt chính sách này thành Bật, tính năng
Get Image Descriptions from Google
sẽ được bật, mặc dù tính năng này chỉ ảnh hưởng đến những người dùng sử dụng
trình đọc màn hình hoặc công nghệ hỗ trợ tương tự khác.

Nếu bạn đặt chính sách này thành Tắt, người dùng sẽ không có tùy chọn bật
tính năng này.

Nếu bạn không đặt chính sách này, người dùng có thể chọn/không chọn sử dụng tính năng này.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAccessibilityImageLabelsEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)