Ngôn ngữ của ứng dụng

Định cấu hình ngôn ngữ ứng dụng trong Google Chrome và ngăn người dùng thay đổi ngôn ngữ này. Nếu bạn bật cài đặt này, Google Chrome sẽ sử dụng ngôn ngữ được chỉ định. Nếu ngôn ngữ được định cấu hình không được hỗ trợ, 'en-US' sẽ được sử dụng thay thế. Nếu bạn tắt hoặc không thiết lập cài đặt này, Google Chrome sẽ sử dụng ngôn ngữ ưa thích do người dùng chỉ định (nếu được định cấu hình), ngôn ngữ hệ thống hoặc ngôn ngữ dự phòng 'en-US'.

Giá trị mẫu: en

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Ngôn ngữ của ứng dụng

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameApplicationLocaleValue
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)