Kiểm soát vị trí có thể sử dụng Công cụ dành cho nhà phát triển

Nếu đặt chính sách này thành 0 (giá trị mặc định), thì bạn có thể truy cập vào công cụ cho nhà phát triển và Bảng điều khiển JavaScript. Tuy nhiên, bạn sẽ không truy cập được trong trường hợp đã cài đặt tiện ích theo chính sách doanh nghiệp. Nếu đặt chính sách này thành 1, thì bạn có thể truy cập vào công cụ cho nhà phát triển và Bảng điều khiển JavaScript trong mọi trường hợp, bao gồm cả trường hợp đã cài đặt tiện ích theo chính sách doanh nghiệp. Nếu đặt chính sách này thành 2, thì bạn không thể truy cập vào công cụ cho nhà phát triển cũng như không thể kiểm tra các thành phần của trang web.

Tùy chọn cài đặt này cũng tắt các phím tắt và mục truy cập trên trình đơn hoặc trình đơn ngữ cảnh để mở công cụ cho nhà phát triển hoặc Bảng điều khiển JavaScript.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Kiểm soát vị trí có thể sử dụng Công cụ dành cho nhà phát triển


 1. Không cho phép sử dụng Công cụ dành cho nhà phát triển trên các tiện ích được cài đặt theo chính sách doanh nghiệp, nhưng lại cho phép sử dụng Công cụ dành cho nhà phát triển trong các ngữ cảnh khác
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDeveloperToolsAvailability
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Cho phép sử dụng Công cụ dành cho nhà phát triển
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDeveloperToolsAvailability
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Không cho phép sử dụng Công cụ dành cho nhà phát triển
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDeveloperToolsAvailability
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)