Kiểm soát vị trí có thể sử dụng Công cụ dành cho nhà phát triển

Cho phép bạn kiểm soát vị trí có thể sử dụng Công cụ dành cho nhà phát triển.

Nếu đặt chính sách này thành 'DeveloperToolsDisallowedForForceInstalledExtensions' (giá trị 0, là giá trị mặc định) thì nói chung, bạn có thể truy cập vào Công cụ dành cho nhà phát triển và Bảng điều khiển JavaScript. Tuy nhiên, trong ngữ cảnh đã cài đặt các tiện ích theo chính sách doanh nghiệp, thì bạn không thể truy cập vào những mục này.
Nếu đặt chính sách này thành 'DeveloperToolsAllowed' (giá trị 1), thì bạn có thể truy cập cũng như sử dụng Công cụ dành cho nhà phát triển và Bảng điều khiển JavaScript trong tất cả các ngữ cảnh, bao gồm cả ngữ cảnh đã cài đặt các tiện ích theo chính sách doanh nghiệp.
Nếu đặt chính sách này thành 'DeveloperToolsDisallowed' (giá trị 2), thì bạn không thể truy cập vào Công cụ dành cho nhà phát triển, cũng như không thể kiểm tra các phần tử của trang web được nữa. Mọi phím tắt và mọi menu hoặc các mục menu ngữ cảnh để mở Công cụ dành cho nhà phát triển hoặc Bảng điều khiển JavaScript đều bị tắt.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Kiểm soát vị trí có thể sử dụng Công cụ dành cho nhà phát triển


 1. Không cho phép sử dụng Công cụ dành cho nhà phát triển trên các tiện ích được cài đặt theo chính sách doanh nghiệp, nhưng lại cho phép sử dụng Công cụ dành cho nhà phát triển trong các ngữ cảnh khác
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDeveloperToolsAvailability
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Cho phép sử dụng Công cụ dành cho nhà phát triển
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDeveloperToolsAvailability
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Không cho phép sử dụng Công cụ dành cho nhà phát triển
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDeveloperToolsAvailability
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)