Định cấu hình nguồn cài đặt tiện ích, ứng dụng và tập lệnh người dùng

Cho phép bạn chỉ định những URL nào được phép cài đặt tiện ích, ứng dụng và chủ đề.

Kể từ Google Chrome 21, người dùng sẽ khó cài đặt tiện ích, ứng dụng và tập lệnh người dùng từ bên ngoài Cửa hàng Chrome trực tuyến hơn. Trước đây, người dùng có thể nhấp vào một đường dẫn liên kết tới tệp *.crx và Google Chrome sẽ đề xuất cài đặt tệp này sau một vài cảnh báo. Từ Google Chrome 21 trở đi, người dùng phải tải các tệp này xuống và kéo vào trang cài đặt Google Chrome. Tùy chọn cài đặt này cho phép các URL cụ thể thực hiện theo quy trình cài đặt cũ, dễ dàng hơn.

Mỗi mục trong danh sách này là một mẫu khớp với kiểu của tiện ích (xem https://developer.chrome.com/extensions/match_patterns). Người dùng sẽ có thể dễ dàng cài đặt các mục từ bất kỳ URL nào khớp với một mục trong danh sách này. Cả vị trí của tệp *.crx lẫn trang nơi quá trình tải xuống bắt đầu (nghĩa là liên kết giới thiệu) đều phải được các mẫu này cho phép.

ExtensionInstallBlacklist được ưu tiên hơn so với chính sách này. Điều đó có nghĩa là một tiện ích trong danh sách cấm sẽ không được cài đặt, ngay cả khi hoạt động cài đặt này diễn ra từ một trang web thuộc danh sách này.

Giá trị mẫu:

https://corp.mycompany.com/*

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Mẫu URL để cho phép cài đặt tiện ích, ứng dụng và tập lệnh người dùng từ

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\ExtensionInstallSources
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)