Bật cảnh báo bảo mật cho cờ dòng lệnh

Nếu bạn tắt, chính sách này sẽ ngăn các cảnh báo bảo mật hiện ra khi Chrome được chạy bằng một số cờ dòng lệnh có thể nguy hiểm.

Nếu bạn bật hoặc không đặt chính sách này, thì các cảnh báo bảo mật sẽ hiện ra khi một số cờ dòng lệnh được dùng để chạy Chrome.

Trên Windows, chính sách này chỉ có trên các phiên bản liên kết với một miền Microsoft® Active Directory® hoặc các phiên bản Windows 10 Pro hoặc Enterprise đã đăng ký quản lý thiết bị.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameCommandLineFlagSecurityWarningsEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)