Cài đặt Flash mặc định

Cho phép bạn đặt có cho phép trang web tự động chạy plugin Flash hay không. Có thể cho phép hoặc không cho phép tất cả các trang web tự động chạy plugin Flash.

Tùy chọn Nhấp để phát sẽ cho phép chạy plugin Flash, tuy nhiên, người dùng phải nhấp vào trình giữ chỗ để bắt đầu thực thi.

Chỉ các miền nêu rõ ràng trong chính sách PluginsAllowedForUrls mới được phép tự động phát lại. Nếu bạn muốn bật tự động phát lại cho tất cả các trang web, hãy cân nhắc việc thêm http://* và https://* vào danh sách này.

Nếu bạn không đặt chính sách này, người dùng sẽ có thể thay đổi cài đặt này theo cách thủ công.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Cài đặt Flash mặc định


 1. Cho phép tất cả các trang web tự động chạy plugin Flash
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultPluginsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. Chặn plugin Flash
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultPluginsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 3. Nhấp để phát
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultPluginsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value3


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)