Cài đặt quảng cáo cho các trang web chứa quảng cáo xâm nhập

Cho phép bạn thiết lập xem có chặn quảng cáo trên các trang web chứa quảng cáo xâm nhập hay không.

Nếu bạn đặt chính sách này thành 2, quảng cáo sẽ bị chặn trên các trang web chứa quảng cáo xâm nhập.
Tuy nhiên, hành vi này sẽ không kích hoạt nếu bạn đặt chính sách SafeBrowsingEnabled thành False.
Nếu bạn đặt chính sách này thành 1, quảng cáo sẽ không bị chặn trên các trang web chứa quảng cáo xâm nhập.
Nếu bạn không đặt chính sách này, tùy chọn 2 sẽ được sử dụng.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Cài đặt quảng cáo cho các trang web chứa quảng cáo xâm nhập


 1. Cho phép quảng cáo trên tất cả các trang web
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameAdsSettingForIntrusiveAdsSites
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. Không cho phép quảng cáo trên các trang web chứa quảng cáo xâm nhập
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameAdsSettingForIntrusiveAdsSites
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)