Cho phép đóng băng các tab chạy trong nền

Kiểm soát việc Google Chrome có thể đóng băng các tab chạy trong nền trong tối thiểu 5 phút hay không.

Nếu bạn đặt chính sách này thành true, thì các tab chạy trong nền trong tối thiểu 5 phút có thể bị đóng băng. Việc đóng băng tab sẽ giúp giảm mức sử dụng CPU, pin và bộ nhớ. Google Chrome sử dụng kỹ thuật "tự nghiệm học" để tránh đóng băng các tab hữu ích chạy trong nền (ví dụ: hiển thị thông báo, phát âm thanh, phát video trực tuyến). Các nhà phát triển web cũng có thể chọn không đóng băng trang web của mình (https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/HEAD/chrome/browser/performance_manager/docs/freezing_opt_out_opt_in.md).

Nếu bạn đặt chính sách thành false thì sẽ không có tab nào bị đóng băng.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameTabFreezingEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)