Sử dụng trang Tab mới làm trang chủ

Định cấu hình loại trang chủ mặc định trong Google Chrome và ngăn không cho người dùng thay đổi các tùy chọn trang chủ. Bạn có thể đặt trang chủ thành một URL mà bạn chỉ định hoặc đặt thành trang tab mới.

Nếu bạn bật tùy chọn cài đặt này, thì Trang tab mới luôn được dùng cho trang chủ và vị trí URL trang chủ sẽ bị bỏ qua.

Nếu bạn tắt tùy chọn cài đặt này, thì trang chủ của người dùng sẽ không bao giờ là trang tab mới trừ khi bạn đặt URL trang chủ thành 'chrome://newtab'.

Nếu bạn bật hoặc tắt tùy chọn cài đặt này, thì người dùng không thể thay đổi loại trang chủ của họ trong Google Chrome.

Nếu bạn không đặt chính sách này thì người dùng sẽ có thể tự chọn trang tab mới làm trang chủ của mình hoặc không.

Chính sách này chỉ có trên các phiên bản Windows liên kết với miền Microsoft® Active Directory® hoặc phiên bản Windows 10 Pro hay Enterprise đã đăng ký quản lý thiết bị.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
Value NameHomepageIsNewTabPage
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)