Tính khả dụng của chế độ ẩn danh

Chỉ định việc người dùng có thể mở trang ở chế độ ẩn danh trong Google Chrome hay không.

Nếu bạn chọn 'Bật' hoặc không đặt chính sách này, thì người dùng có thể mở trang ở chế độ ẩn danh.

Nếu bạn chọn 'Tắt', thì người dùng sẽ không thể mở trang ở chế độ ẩn danh.

Nếu bạn chọn 'Bắt buộc', người dùng CHỈ có thể mở trang ở chế độ ẩn danh. Xin lưu ý rằng tùy chọn 'Bắt buộc' không hoạt động trên Android-on-Chrome

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Tính khả dụng của chế độ ẩn danh


 1. Chế độ ẩn danh khả dụng
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameIncognitoModeAvailability
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Đã tắt chế độ ẩn danh
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameIncognitoModeAvailability
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Bắt buộc chế độ ẩn danh
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameIncognitoModeAvailability
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)