Hạn chế phạm vi cổng UDP được máy chủ truy cập từ xa sử dụng

Hạn chế phạm vi của cổng Giao thức gói dữ liệu người dùng (UDP) do máy chủ truy cập từ xa sử dụng trên máy tính này.

Nếu bạn không đặt chính sách này hoặc đặt thành chuỗi trống, máy chủ truy cập từ xa sẽ được phép sử dụng bất kỳ cổng nào có sẵn, trừ khi bạn tắt chính sách RemoteAccessHostFirewallTraversal. Trong trường hợp đó, máy chủ truy cập từ xa sẽ sử dụng cổng Giao thức gói dữ liệu người dùng (UDP) trong phạm vi 12400-12409.

Giá trị mẫu: 12400-12409

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Hạn chế phạm vi cổng UDP được máy chủ truy cập từ xa sử dụng

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameRemoteAccessHostUdpPortRange
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)