URL cửa hàng trực tuyến dành cho doanh nghiệp (không dùng nữa)

Chính sách này không còn dùng nữa. Bạn không nên sử dụng chính sách này. Đọc thêm tại https://support.google.com/chrome/a/answer/7643500

Giá trị mẫu: https://company-intranet/chromeapps

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên
URL cửa hàng trực tuyến dành cho doanh nghiệp (không dùng nữa)

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameEnterpriseWebStoreURL
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)