Cho phép hợp nhất các chính sách từ điển thuộc các nguồn khác nhau

Cho phép hợp nhất các chính sách đã chọn khi các chính sách đó thuộc nhiều nguồn, có cùng phạm vi và cấp độ.

Quá trình hợp nhất bao gồm việc hợp nhất các khóa ở cấp độ đầu tiên của từ điển thuộc mỗi nguồn. Trong trường hợp xảy ra xung đột giữa các khóa, thì khóa thuộc nguồn có mức ưu tiên cao nhất sẽ được áp dụng.

Nếu một chính sách có trong danh sách, trong trường hợp xảy ra xung đột giữa 2 nguồn có cùng phạm vi và cấp độ, thì các giá trị sẽ được hợp nhất thành một từ điển chính sách mới.

Nếu một chính sách có trong danh sách, trong trường hợp xảy ra xung đột giữa 2 nguồn cũng như giữa các phạm vi và/hoặc cấp độ khác nhau, thì chính sách có mức ưu tiên cao nhất sẽ được áp dụng.

Nếu một chính sách không có trong danh sách, trong trường hợp xảy ra bất kỳ xung đột nào giữa các nguồn, phạm vi và/hoặc cấp độ, thì chính sách có mức ưu tiên cao nhất sẽ được áp dụng.

Giá trị mẫu:

ExtensionSettings

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Cho phép hợp nhất các chính sách từ điển thuộc các nguồn khác nhau

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\PolicyDictionaryMultipleSourceMergeList
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)