Buộc sử dụng Chế độ hạn chế tối thiểu trên YouTube

Buộc sử dụng Chế độ hạn chế tối thiểu trên YouTube và ngăn người dùng
chọn chế độ hạn chế ít hơn.

Nếu cài đặt này được đặt thành Nghiêm ngặt thì Chế độ hạn chế nghiêm ngặt trên YouTube luôn hoạt động.

Nếu cài đặt này được đặt thành Trung bình thì người dùng chỉ có thể chọn Chế độ hạn chế trung bình
và Chế độ hạn chế nghiêm ngặt trên YouTube nhưng không thể tắt Chế độ hạn chế.

Nếu cài đặt này được đặt thành Tắt hoặc không có giá trị nào được đặt, Chế độ hạn chế trên YouTube sẽ không bị Google Chrome bắt buộc sử dụng. Mặc dù vậy, các chính sách bên ngoài như chính sách của YouTube có thể vẫn buộc sử dụng Chế độ hạn chế.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Buộc sử dụng Chế độ hạn chế tối thiểu trên YouTube


 1. Không buộc sử dụng Chế độ hạn chế trên YouTube
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameForceYouTubeRestrict
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Buộc sử dụng ít nhất Chế độ hạn chế trung bình trên YouTube
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameForceYouTubeRestrict
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Buộc sử dụng Chế độ hạn chế nghiêm ngặt cho YouTube
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameForceYouTubeRestrict
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)