Fremtvinger bruk av et minimumsnivå for Begrenset innhold-modusen på YouTube

Fremtvinger bruk av et minimumsnivå for Begrenset innhold-modusen på YouTube og hindrer brukerne
i å velge en mindre begrenset modus.

Hvis denne innstillingen er angitt som Streng (Strict), er
Begrenset innhold-modusen på YouTube alltid aktiv.

Hvis denne innstillingen er angitt som Moderat (Moderate), kan brukerne
velge mellom moderat eller strengt nivå for begrenset innhold-modus, men
de kan ikke slå av Begrenset innhold-modusen.

Hvis denne innstillingen er angitt som av (Off), eller hvis ingen verdi er angitt, fremtvinger ikke Google Chrome bruk av Begrenset innhold-modusen. Eksterne regler, for eksempel YouTube-regler, kan imidlertid fortsatt fremtvinge bruk av Begrenset innhold-modusen.

Støttes av: SUPPORTED_WIN7

Fremtvinger bruk av et minimumsnivå for Begrenset innhold-modusen på YouTube


 1. Fremtvinger ikke bruk av Begrenset innhold-modusen på YouTube
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameForceYouTubeRestrict
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Fremtving bruk av minst moderat nivå for Begrenset innhold-modus på YouTube
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameForceYouTubeRestrict
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Fremtvinger bruk av strengt nivå for Begrenset innhold-modus på YouTube
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameForceYouTubeRestrict
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)