Cho phép chặn phần mềm bên thứ ba thêm mã thực thi

Nếu bạn đặt chính sách này thành false, thì phần mềm bên thứ ba sẽ được phép đưa mã thực thi vào các quy trình của Chrome. Nếu bạn không đặt chính sách này hoặc đặt chính sách này thành true, thì phần mềm bên thứ ba sẽ không được phép đưa mã thực thi vào các quy trình của Chrome.

Bất kể chính sách này có giá trị như thế nào, thì trình duyệt cũng sẽ không ngăn cản phần mềm bên thứ ba đưa mã thực thi vào các quy trình của trình duyệt trên một máy liên kết với miền Microsoft® Active Directory®.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameThirdPartyBlockingEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)