Định cấu hình URL trang chủ

Định cấu hình URL trang chủ mặc định trong Google Chrome và ngăn không cho người dùng thay đổi URL đó.

Trang chủ là trang mở ra khi người dùng nhấn nút Trang chủ. Trên màn hình, các trang mở ra khi khởi động chịu sự kiểm soát của chính sách RestoreOnStartup.

Bạn có thể đặt loại trang chủ thành một URL mà bạn chỉ định tại đây hoặc đặt thành Trang tab mới. Nếu bạn chọn Trang tab mới, thì chính sách này sẽ không có hiệu lực.

Nếu bạn bật tùy chọn cài đặt này, thì người dùng sẽ không thể thay đổi URL trang chủ trong Google Chrome nhưng vẫn có thể chọn Trang tab mới làm trang chủ.

Nếu bạn không đặt chính sách này và cũng không đặt chính sách HomepageIsNewTabPage, thì người dùng sẽ được phép tự chọn trang chủ.

URL phải chứa tên giao thức chuẩn, chẳng hạn như: "http://example.com" hoặc "https://example.com".

Chính sách này chỉ có trên các phiên bản Windows liên kết với miền Microsoft® Active Directory® hoặc phiên bản Windows 10 Pro hay Enterprise đã đăng ký tính năng quản lý thiết bị.

Giá trị mẫu: https://www.chromium.org

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

URL trang chủ

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameHomepageLocation
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)