Danh sách các loại sẽ bị loại trừ khỏi quá trình đồng bộ hóa

Nếu bạn đặt chính sách này thì tất cả các loại dữ liệu đã chỉ định sẽ bị loại trừ khỏi cả quá trình đồng bộ hóa của Google Sync lẫn quá trình đồng bộ hóa cấu hình chuyển vùng. Điều này có thể giúp giảm kích thước của cấu hình chuyển vùng hoặc giới hạn loại dữ liệu đã tải lên các máy chủ Google Sync.

Chính sách này hiện áp dụng cho các loại dữ liệu sau: "bookmarks", "preferences", "passwords", "autofill", "themes", "typedUrls", "extensions", "apps", "tabs", "wifiConfiguration". Tên của các loại dữ liệu đó phân biệt chữ hoa chữ thường!

Giá trị mẫu:

bookmarks

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Danh sách các loại sẽ bị loại trừ khỏi quá trình đồng bộ hóa

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\SyncTypesListDisabled
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)