Định cấu hình tên miền bắt buộc cho ứng dụng truy cập từ xa

Định cấu hình tên miền ứng dụng bắt buộc cho các ứng dụng truy cập từ xa và ngăn người dùng thay đổi tên miền này.

Nếu bạn bật tùy chọn cài đặt này, chỉ những ứng dụng từ miền đã chỉ định mới có thể kết nối với máy chủ.

Nếu bạn tắt hoặc không đặt tùy chọn cài đặt này, chính sách mặc định cho loại kết nối sẽ được áp dụng. Trong trường hợp trợ giúp từ xa, tùy chọn cài đặt này sẽ cho phép các ứng dụng từ miền bất kỳ có thể kết nối với máy chủ; còn đối với quyền truy cập từ xa mọi lúc, chỉ chủ sở hữu máy chủ mới có thể kết nối.

Tùy chọn cài đặt này sẽ ghi đè RemoteAccessHostClientDomain, nếu có.

Hãy xem thêm RemoteAccessHostDomainList.

Giá trị mẫu:

my-awesome-domain.com
my-auxiliary-domain.com

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Định cấu hình tên miền bắt buộc cho ứng dụng truy cập từ xa

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\RemoteAccessHostClientDomainList
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)