Bật tiện ích được quản lý để sử dụng Enterprise Hardware Platform API

Khi đặt chính sách này thành bật, các tiện ích được cài đặt theo chính sách doanh nghiệp sẽ được phép sử dụng Enterprise Hardware Platform API.
Khi không đặt hoặc đặt chính sách này thành tắt, thì không tiện ích nào được phép sử dụng Enterprise Hardware Platform API.
Chính sách này cũng áp dụng cho các tiện ích thành phần, chẳng hạn như tiện ích Dịch vụ Hangout.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameEnterpriseHardwarePlatformAPIEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)