URL của một tệp XML chứa các URL sẽ tải trên một trình duyệt thay thế.

Chính sách này là một URL trỏ tới tệp XML có cùng định dạng với chính sách SiteList của Internet Explorer. URL này sẽ tải các quy tắc từ một tệp XML nhưng không chia sẻ những quy tắc đó với Internet Explorer.

Khi bạn không đặt chính sách này hoặc không đặt thành một URL hợp lệ, thì Google Chrome không sử dụng chính sách này làm nguồn của các quy tắc chuyển đổi trình duyệt.

Khi bạn đặt chính sách này thành một URL hợp lệ, thì Google Chrome tải danh sách trang web từ URL đó và áp dụng các quy tắc như thể chúng đã được định cấu hình bằng chính sách BrowserSwitcherUrlList.

Để biết thêm thông tin về chính sách SiteList của Internet Explorer, hãy truy cập vào trang web: https://docs.microsoft.com/internet-explorer/ie11-deploy-guide/what-is-enterprise-mode

Giá trị mẫu: http://example.com/sitelist.xml

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

URL của một tệp XML chứa các URL sẽ tải trên một trình duyệt thay thế.

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameBrowserSwitcherExternalSitelistUrl
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)