Nguồn gốc hoặc mẫu tên máy chủ mà các hạn chế đối với nguồn gốc không an toàn không được áp dụng


Chính sách này xác định danh sách nguồn gốc (các URL) hoặc mẫu tên máy chủ (chẳng hạn
như "*.example.com") mà các hạn chế về bảo mật đối với nguồn gốc không an toàn
sẽ không áp dụng.

Mục đích là nhằm cho phép các tổ chức thiết lập các nguồn gốc có thể chấp nhận được cho các
ứng dụng cũ không thể triển khai TLS, hoặc thiết lập một máy chủ thử nghiệm
để phát triển web nội bộ sao cho các nhà phát triển có thể thử nghiệm các tính năng
yêu cầu ngữ cảnh an toàn mà không phải triển khai TLS trên máy chủ
thử nghiệm này. Ngoài ra, chính sách này cũng sẽ ngăn không cho gắn nhãn nguồn gốc này là
"Không bảo mật" trong thanh địa chỉ.

Việc thiết lập một danh sách URL trong chính sách này có tác dụng tương tự như đặt
cờ hiệu dòng lệnh '--unsafely-treat-insecure-origin-as-secure' cho một
danh sách được phân tách bằng dấu phẩy gồm các URL tương tự. Nếu bạn đặt chính sách này,
thì chính sách này sẽ ghi đè cờ hiệu dòng lệnh.

Chính sách này sẽ ghi đè UnsafelyTreatInsecureOriginAsSecure nếu có.

Để biết thêm thông tin về ngữ cảnh an toàn, hãy truy cập vào
https://www.w3.org/TR/secure-contexts/.

Giá trị mẫu:

http://testserver.example.com/
*.example.org

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Nguồn gốc hoặc mẫu tên máy chủ mà các hạn chế đối với nguồn gốc không an toàn không được áp dụng

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\OverrideSecurityRestrictionsOnInsecureOrigin
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)