Bật tạo bản sao chuyển vùng cho dữ liệu hồ sơ của Google Chrome

Nếu bạn bật tùy chọn cài đặt này, thì các tùy chọn cài đặt lưu trữ trong cấu hình của Google Chrome như dấu trang, dữ liệu tự động điền, mật khẩu, v.v cũng sẽ được ghi vào một tệp được lưu trữ trong thư mục cấu hình Người dùng chuyển vùng hoặc một vị trí do Quản trị viên chỉ định thông qua chính sách RoamingProfileLocation. Việc bật chính sách này sẽ tính năng tắt đồng bộ hóa trên đám mây.

Nếu tắt hoặc không đặt chính sách này thì bạn chỉ có thể sử dụng các cấu hình cục bộ thông thường.

Chính sách SyncDisabled sẽ tắt tất cả tính năng đồng bộ hóa dữ liệu, ghi đè RoamingProfileSupportEnabled.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameRoamingProfileSupportEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)