Các giao thức xác thực được hỗ trợ

Chỉ định các cơ chế xác thực HTTP mà Google Chrome hỗ trợ.

Các giá trị có thể có là 'basic', 'digest', 'ntlm' và 'negotiate'. Phân tách nhiều giá trị bằng dấu phẩy.

Nếu không thiết lập chính sách này, tất cả bốn cơ chế sẽ được sử dụng.

Giá trị mẫu: basic,digest,ntlm,negotiate

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Các giao thức xác thực được hỗ trợ

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAuthSchemes
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)