Bật tính năng Hỗ trợ trình duyệt cũ.

Chính sách này kiểm soát việc có bật tính năng Hỗ trợ trình duyệt cũ hay không.

Khi bạn không đặt chính sách này hoặc đặt thành false, thì Chrome sẽ không tìm cách chạy các URL đã chỉ định trong một trình duyệt thay thế.

Khi bạn đặt chính sách này thành true, thì Chrome sẽ tìm cách chạy một số URL trong trình duyệt thay thế (chẳng hạn như Internet Explorer). Tính năng này được định cấu hình bằng các chính sách trong nhóm Legacy Browser support.

Tính năng này thay thế cho tiện ích 'Legacy Browser Support'. Mặc dù cấu hình từ tiện ích sẽ được chuyển sang tính năng này, nhưng thay vào đó bạn nên sử dụng các chính sách của Chrome. Điều này đảm bảo khả năng tương thích cao hơn trong tương lai.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameBrowserSwitcherEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)