Cho phép dùng khái niệm về nhóm chính sách không thể phân chia

Nếu bạn bật chính sách này, thì các chính sách từ một nhóm không thể phân chia không có chung nguồn với các chính sách có mức độ ưu tiên cao nhất trong nhóm đó sẽ bị bỏ qua.

Nếu bạn tắt chính sách này, thì sẽ không có chính sách nào bị bỏ qua do nguồn liên quan nữa. Các chính sách sẽ chỉ bị bỏ qua nếu có xung đột và chính sách này không có mức độ ưu tiên cao nhất.

Nếu bạn đặt chính sách này từ một nguồn trên đám mây, thì chính sách sẽ không thể nhắm đến một người dùng cụ thể

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NamePolicyAtomicGroupsEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)