Đã bật phiên bản SSL tối thiểu

Nếu bạn chưa định cấu hình chính sách này, thì Google Chrome sẽ sử dụng phiên bản tối thiểu mặc định là TLS 1.0.

Nếu không, bạn có thể đặt chính sách này thành một trong các giá trị sau: "tls1", "tls1.1" hoặc "tls1.2". Khi được đặt, Google Chrome sẽ không sử dụng các phiên bản SSL/TLS thấp hơn phiên bản đã chỉ định. Giá trị không xác định sẽ bị bỏ qua.

Giá trị mẫu: tls1

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Đã bật phiên bản SSL tối thiểu


 1. TLS 1.0
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameSSLVersionMin
  Value TypeREG_SZ
  Valuetls1
 2. TLS 1.1
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameSSLVersionMin
  Value TypeREG_SZ
  Valuetls1.1
 3. TLS 1.2
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameSSLVersionMin
  Value TypeREG_SZ
  Valuetls1.2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)