Cài đặt đăng nhập vào trình duyệt

Chính sách này kiểm soát hành vi đăng nhập của trình duyệt. Chính sách cho phép bạn chỉ định xem người dùng có thể đăng nhập vào Google Chrome bằng tài khoản của họ và sử dụng các dịch vụ liên quan đến tài khoản như tính năng đồng bộ hóa trên Chrome hay không.

Nếu bạn đặt chính sách này thành "Vô hiệu hóa đăng nhập vào trình duyệt", thì người dùng sẽ không thể đăng nhập vào trình duyệt và sử dụng các dịch vụ dựa trên tài khoản. Trong trường hợp này, các tính năng ở cấp trình duyệt như tính năng đồng bộ hóa trên Chrome sẽ không sử dụng được và không có sẵn. Nếu người dùng đã đăng nhập và bạn đặt chính sách này thành "Tắt", thì họ sẽ bị đăng xuất khi chạy Chrome vào lần sau. Tuy nhiên, các dữ liệu hồ sơ trên máy của họ như dấu trang, mật khẩu, v.v. sẽ vẫn giữ nguyên. Người dùng vẫn có thể đăng nhập và sử dụng các dịch vụ web của Google như Gmail.

Nếu bạn đặt chính sách này thành "Cho phép đăng nhập vào trình duyệt", thì người dùng sẽ được phép đăng nhập vào trình duyệt và tự động được đăng nhập vào đó khi họ đăng nhập vào các dịch vụ web của Google như Gmail. Được đăng nhập vào trình duyệt nghĩa là trình duyệt sẽ lưu giữ thông tin tài khoản của người dùng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tính năng đồng bộ hóa trên Chrome sẽ bật theo mặc định; người dùng phải chọn sử dụng tính năng này riêng biệt. Nếu bạn bật chính sách này, thì người dùng sẽ không thể tắt tùy chọn cho phép đăng nhập vào trình duyệt. Để kiểm soát việc có cho phép tính năng đồng bộ hóa trên Chrome hay không, hãy sử dụng chính sách "SyncDisabled".

Nếu bạn đặt chính sách này thành "Buộc đăng nhập vào trình duyệt", thì người dùng sẽ thấy hộp thoại lựa chọn tài khoản và phải chọn rồi đăng nhập vào một tài khoản để sử dụng trình duyệt. Điều này đảm bảo rằng đối với tài khoản được quản lý, các chính sách liên kết với tài khoản sẽ được áp dụng và thực thi. Theo mặc định, việc này sẽ bật tính năng đồng bộ hóa trên Chrome cho tài khoản, trừ khi quản trị viên miền hoặc chính sách "SyncDisabled" đã tắt tính năng đó. Giá trị mặc định của BrowserGuestModeEnabled sẽ được đặt thành false. Xin lưu ý rằng các hồ sơ chưa ký hiện tại sẽ bị khóa và không truy cập được sau khi bật chính sách này. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết này trong trung tâm trợ giúp: https://support.google.com/chrome/a/answer/7572556. Tùy chọn này không hỗ trợ Linux và sẽ là phương án dự phòng cho tùy chọn "Cho phép đăng nhập vào trình duyệt" nếu được dùng.

Nếu bạn không đặt chính sách này, thì người dùng có thể quyết định xem họ có muốn bật tùy chọn đăng nhập vào trình duyệt và sử dụng khi thấy phù hợp hay không.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Cài đặt đăng nhập vào trình duyệt


 1. Vô hiệu hóa đăng nhập vào trình duyệt
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameBrowserSignin
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Cho phép đăng nhập vào trình duyệt
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameBrowserSignin
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Buộc người dùng đăng nhập để sử dụng trình duyệt
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameBrowserSignin
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)