Cài đặt đăng nhập vào trình duyệt

Chính sách này kiểm soát hành vi đăng nhập của trình duyệt. Chính sách cho phép bạn chỉ định xem người dùng có thể đăng nhập vào Google Chrome bằng tài khoản của họ và sử dụng các dịch vụ liên quan đến tài khoản (chẳng hạn như tính năng Đồng bộ hóa trên Google Chrome) hay không.

Nếu bạn đặt chính sách này thành "Vô hiệu hóa đăng nhập vào trình duyệt", thì người dùng sẽ không thể đăng nhập vào trình duyệt và sử dụng dịch vụ dựa trên tài khoản. Trong trường hợp này, các tính năng ở cấp trình duyệt (chẳng hạn như tính năng Đồng bộ hóa trên Google Chrome) sẽ không sử dụng được và không có sẵn. Trên iOS, nếu người dùng đã đăng nhập và bạn đặt chính sách này thành "Vô hiệu hóa", thì người dùng sẽ bị đăng xuất ngay lập tức. Trên các nền tảng khác, người dùng sẽ bị đăng xuất vào lần tới khi họ chạy Google Chrome. Trên tất cả nền tảng, dữ liệu hồ sơ trên thiết bị của họ (chẳng hạn như dấu trang, mật khẩu, v.v.) sẽ được giữ nguyên và vẫn có thể sử dụng được. Người dùng vẫn có thể đăng nhập và sử dụng các dịch vụ web của Google như Gmail.

Nếu bạn đặt chính sách này thành "Cho phép đăng nhập vào trình duyệt", thì người dùng sẽ được phép đăng nhập vào trình duyệt. Trên tất cả nền tảng, ngoại trừ iOS, người dùng tự động được đăng nhập vào trình duyệt sau khi đăng nhập vào các dịch vụ web của Google, chẳng hạn như Gmail. Được đăng nhập vào trình duyệt nghĩa là trình duyệt sẽ lưu giữ thông tin tài khoản của người dùng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tính năng Đồng bộ hóa trên Google Chrome sẽ bật theo mặc định, người dùng phải chọn sử dụng riêng tính năng này. Nếu bạn bật chính sách này, người dùng sẽ không thể tắt chế độ cài đặt cho phép đăng nhập vào trình duyệt. Để kiểm soát việc có cho phép tính năng Đồng bộ hóa trên Google Chrome hay không, hãy sử dụng chính sách SyncDisabled.

Nếu bạn đặt chính sách này thành "Buộc đăng nhập vào trình duyệt", thì người dùng sẽ thấy hộp thoại lựa chọn tài khoản và phải chọn một tài khoản rồi đăng nhập vào tài khoản đó để sử dụng trình duyệt. Điều này đảm bảo rằng đối với tài khoản được quản lý, các chính sách liên kết với tài khoản sẽ được áp dụng và thực thi. Theo mặc định, việc này sẽ bật tính năng Đồng bộ hóa trên Google Chrome cho tài khoản, trừ phi quản trị viên miền hoặc chính sách SyncDisabled đã tắt tính năng Đồng bộ hóa trên Google Chrome. Giá trị mặc định của BrowserGuestModeEnabled sẽ được đặt thành tắt. Lưu ý rằng sau khi bạn bật chính sách này, các hồ sơ hiện có chưa đăng nhập sẽ bị khóa và không thể truy cập được. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết sau trong trung tâm trợ giúp: https://support.google.com/chrome/a/answer/7572556. Linux, Android hay iOS chưa hỗ trợ tùy chọn này. Nếu được sử dụng, chính sách này sẽ được đặt lại thành "Cho phép đăng nhập vào trình duyệt".

Nếu bạn không đặt chính sách này, thì người dùng có thể chọn bật tùy chọn đăng nhập vào trình duyệt trong phần cài đặt của Google Chrome và sử dụng khi thấy phù hợp.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Cài đặt đăng nhập vào trình duyệt


 1. Vô hiệu hóa đăng nhập vào trình duyệt
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameBrowserSignin
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Cho phép đăng nhập vào trình duyệt
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameBrowserSignin
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Buộc người dùng đăng nhập để sử dụng trình duyệt
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameBrowserSignin
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)