Hạn chế cookie so khớp các URL với phiên hiện tại

Cookie do những trang khớp với các mẫu URL này đặt sẽ bị giới hạn ở phiên hiện tại, tức là chúng sẽ bị xóa khi trình duyệt đóng.

Đối với những URL không thuộc các mẫu được chỉ định ở đây hoặc đối với tất cả các URL nếu bạn chưa đặt chính sách này, thì sẽ sử dụng giá trị mặc định chung từ chính sách 'DefaultCookiesSetting', nếu chính sách này được đặt, hoặc từ cấu hình cá nhân của người dùng.

Xin lưu ý rằng nếu Google Chrome đang chạy ở 'chế độ nền', thì phiên có thể không đóng khi cửa sổ trình duyệt cuối cùng đóng, thay vào đó phiên sẽ vẫn hoạt động cho đến khi thoát khỏi trình duyệt. Vui lòng xem chính sách 'BackgroundModeEnabled' để biết thêm thông tin về cách định cấu hình hành vi này.

Ngoài ra, hãy xem các chính sách 'CookiesAllowedForUrls' và 'CookiesBlockedForUrls'. Lưu ý rằng không được có các mẫu URL xung đột giữa 3 chính sách này - chưa chính sách nào được chỉ định là chính sách ưu tiên.

Nếu chính sách "RestoreOnStartup" được đặt để khôi phục URL từ các phiên trước đó, thì chính sách này sẽ bị bỏ qua và cookie sẽ được lưu trữ vĩnh viễn cho các trang web đó.

Giá trị mẫu:

https://www.example.com
[*.]example.edu

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Hạn chế cookie so khớp các URL với phiên hiện tại

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\CookiesSessionOnlyForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)